Alkuperä tunnettu

Mikko ja Markku Aatsinki jatkavat suvun perinteitä.

Poronhoidossa työpäivät vaihtelevat vuodenaikojen mukaan: kesällä työllistävät vasanmerkitykset ja heinätyöt, syksyllä edessä ovat poroerotukset. Talvella poroja  lisäruokitaan. Usein poronhoidon taito opitaan jo pienenä. Markku Aatsingille, 37, poronhoidon jatkaminen tuntui luontevalta tavalta jatkaa suvun perinteitä. Hänen perheensä on harjoittanut poronhoitoa ja yrittäjyyttä Sallassa jo useamman sukupolven ajan.

Oman yrityksen perustaminen tarjosi Markulle mahdollisuuden jäädä kotiseudulle. Markun puoliso Eliisa on kotoisin Etelä-Suomesta. Hän tuli alunperin Sallaan töihin pariksi kuukaudeksi, mutta tavattuaan Markun jäi sinne pysyvästi. Vuonna 2001 toimintansa aloittanut Sallan Lamporon tila sijaitsee Matovaarassa, kolme kilometriä Sallan kylältä Venäjän rajalle päin. Yritys on keskittynyt lampaan- ja poronlihan tuotantoon. Markku tekee tilalla töitä yhdessä veljensä Mikon kanssa.

laplande_sallan_lamporo.jpg

"Lamporon asiakkaat
arvostavat eettisesti tuotettua
ja tuoretta lähiruokaa."

Lamporon asiakkaat arvostavat eettisesti tuotettua ja tuoretta lähiruokaa. He haluavat tietää ostamansa lihan alkuperän. Tilan lampaat kasvavat tilalla ja porot palkivat lähiseuduilla. Lampaat laiduntavat kesäisin jokien varsilla ja ennallistavat vanhoja laidunmaita. Muun ajan ne ovat tilalla, jolloin työpäivään kuuluu lampaiden ruokkiminen. Sekä porojen että lampaiden teurastus tapahtuu Sallan ja Kemijärven poroteurastamoilla. Kemijärvellä myös leikataan ja pakataan lihat. Liha toimitetaan paikallisille ravitsemusliikkeille ja vanhoille ja uusille yksityisasiakkaille. Myös taljat myydään suoramyyntinä.

Puhdas ympäristö ja tila ovat Lapin etuja lihan tuotannossa. Eläimet eivät joudu olemaan ahtaissa tiloissa ja isoissa laumoissa. Nykyinen petopolitiikka tosin vaikeuttaa molempien tuotantosuuntien kehitystä ja aiheuttaa omat haasteensa, samoin kuin toisinaan myös asenteet poronhoitoa kohtaan. Markulle yrittäjäksi ryhtyminen oli arvovalinta, eikä hän voisi ajatella tekevänsä muuta. Yrittäminen Lapissa vaatii ahkeruutta ja halua pysyä leivän syrjässä kiinni omalla paikkakunnalla.

Laplande_sallan_lamporo2.jpg

www.sallanlamporo.fi

Sulje